Cách chơi game Aliens Gone Wild

  • Kéo để di chuyển

Trò chơi Aliens Gone Wild

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Aliens Gone Wild

Người ngoài hành tinh đã đi hoang dã và xâm chiếm miền Tây hoang dã. Vào vai một cao bồi đi trả thù và tiêu diệt tất cả những kẻ xâm lược ngoài hành tinh trong vùng đất của mình. Nhưng Người ngoài hành tinh cũng sẽ không cho phép bạn đến! Họ đang ở vị trí và sẵn sàng bắn và bảo vệ miền tây hoang dã. Hãy né tránh các phát súng của họ và nhắm súng bắn tự động của bạn vào họ. Lấy sức mạnh để cải thiện sức mạnh hỏa lực của bạn! Lấy tim để tăng cường sức khỏe của bạn. Lấy đồng minh để giúp bạn chống lại người ngoài hành tinh!