Cách chơi game Bunny Bunny Dig Dig

  • Di chuyển/đào

Trò chơi Bunny Bunny Dig Dig

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Bunny Bunny Dig Dig

Trong Bunny Bunny Dig Dig, mục tiêu của bạn là giúp chú thỏ đào sâu nhất có thể trong trò chơi khai thác kiểu roguelike này. Trong Mỏ, hãy tiếp tục đào tìm kho báu nhưng đừng để ngọn đuốc hoặc sức khỏe của bạn bị mất đi. Mang về chiến lợi phẩm của bạn thông qua thang máy hoặc chết khi cố gắng. Nâng cấp nội dung của bạn để có thể tìm hiểu sâu hơn. Hãy tận hưởng trò chơi này tại NetGameVN.com!