Cách chơi game Cafon Street Racing

  • Nhảy

Trò chơi Cafon Street Racing

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Cafon Street Racing

Lẹ lên! giúp Mimmo và Stellario để thu thập tất cả các vật phẩm bị mất! nhưng hãy nhìn vào tất cả những trở ngại mà bạn sẽ tìm thấy tất cả các con đường dài; may mắn thay, động cơ được bổ sung của bạn sẽ cho phép bạn thực hiện các bước nhảy và nhảy đôi để tránh đống rác và thậm chí Santino còn lái chiếc mô tô màu xanh lá cây của mình!