Cách chơi game Connect the Gems

  • Drag to match

Trò chơi Connect the Gems

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Connect the Gems

Kết nối các viên đá quý cùng màu. Đáp ứng số đá quý tối thiểu cần thiết cho mỗi cấp độ. Xoay và xoay bộ não của bạn để phù hợp với 3 viên ngọc trở lên. Đừng chạy ra ngoài di chuyển! Các tính năng: - Hơn 36 cấp độ thử thách - Tìm hiểu các khả năng kết hợp mới trên đường đi - Gặp gỡ các bộ câu đố ghép 3 phức tạp