Cách chơi game Cyborg Slayer

  • Di chuyển/nhảy
    Bắn

Trò chơi Cyborg Slayer

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Cyborg Slayer

Cyborg Slayer là trò chơi mà bạn thử thách bản thân để thoát khỏi thế giới cyborg, nhưng số lượng bạn đông hơn và cyborg vẫn tiếp tục tìm đến bạn. Trò chơi chạy và bắn này cung cấp cho bạn ba cấp độ và bạn có thể nhảy từ cấp độ này sang cấp độ khác. Có những sức mạnh đặc biệt nếu bạn có thể tìm thấy chúng. Bạn sẽ phải bắn cyborg và xuyên qua lá chắn của chúng trước khi chúng bắn bạn. Bạn sẽ phải chạy nhanh và bắn thật nhanh trong trò chơi thú vị và đầy thử thách này.