Cách chơi game Dạ dày và những người bạn

  • di chuyển
    Kích hoạt chế độ khó
    Chọn ký tự chuyển đổi

Trò chơi Dạ dày và những người bạn

232 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Stomacc and Friends

Thể loại game: Giải đố

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Dạ dày và những người bạn

Dạ dày và bạn bè là một nền tảng khó khăn, nơi bạn không bao giờ thực sự chết. Bạn sẽ cần thực hiện tốt và có thể lùi lại một bước và nghĩ ra các giải pháp.