Cách chơi game Đấng cứu thế

  • di chuyển
    tương tác

Trò chơi Đấng cứu thế

344 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Messiah

Thể loại game: Giải đố

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Đấng cứu thế

Bạn đã xuất hiện trong một thế giới không xác định, và vì một lý do nào đó, bạn đã tạo ra một mực với những thế lực vô hình cho phép bạn có được quyền lực đối với đồng loại của mình. Niềm tin của họ vào bạn khiến bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, gia tăng quyền thống trị của bạn đối với những vùng đất mới này. Nhưng hãy thử sức mạnh ngày càng tăng của bạn không làm bạn mù quáng. Không phải tất cả mọi thứ là lớn như nó có vẻ.