Cách chơi game Dungeon Wayfarer

  • di chuyển
    Xoay camera
    tương tác
    Nhìn xung quanh

Trò chơi Dungeon Wayfarer

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Dungeon Wayfarer

Dungeon Wayfarer là bản demo trò chơi RPG roguelike góc nhìn thứ nhất 3D với hình ảnh nghệ thuật pixel đơn giản và giao diện người dùng tối giản mà không có nhiều menu trong trò chơi. Trò chơi có các ngục tối 3D được tạo ngẫu nhiên, đón, kẻ thù ngẫu nhiên, các yếu tố RPG nhẹ, bản đồ tự động, trò chơi cố định và lối chơi theo lượt đơn giản với hệ thống chiến đấu dựa trên phản ứng. Phiên bản tương lai được lên kế hoạch ngẫu nhiên hơn, khó đoán hơn, có nhiều nội dung hơn và có hình ảnh nghệ thuật pixel và cơ chế trò chơi tốt hơn.