Cách chơi game Fit & Go!

  • Thay đổi hình dạng

Trò chơi Fit & Go!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Fit & Go!

Đây là một cuộc đua 3D ngoằn ngoèo với các chướng ngại vật khác nhau, hãy thể hiện kỹ năng của bạn và thay đổi hình dạng một cách nhanh chóng. Trò chơi Fit & Go có ba hình dạng khác nhau và nhiều chướng ngại vật xuất hiện ngẫu nhiên. Nhấp vào chuột hoặc phím cách để thay đổi hình dạng và di chuyển qua các chướng ngại vật có cùng hình dạng.