Cách chơi game Hành tinh Brawl

  • Điều khiển tàu vũ trụ
    Bắn

Trò chơi Hành tinh Brawl

116 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Brawl Planet

Thể loại game: Không gian

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Hành tinh Brawl

Bạn là một chỉ huy chỉ huy con tàu giữa các vì sao Axium-8 và nhiệm vụ của bạn là bảo vệ tất cả các hành tinh của Liên minh miền Nam khỏi các cuộc tấn công của người ngoài hành tinh muốn xâm lược và tiêu diệt toàn bộ nhân loại.