Cách chơi game Hộp súng Zombies

  • Bắn
    di chuyển

Trò chơi Hộp súng Zombies

395 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Gun Box Zombies

Thể loại game: Thây ma

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Hộp súng Zombies

Bạn là một cảnh sát đơn độc còn lại để chống lại ngày tận thế thây ma trong Gun Box, một trò chơi thây ma cực kỳ thử thách giúp bạn chống lại một đám zombie bằng bất cứ thứ vũ khí nào mà bạn đủ may mắn để đặt tay lên. Chống lại lũ thây ma và mở khóa các dấu chấm hỏi để nhặt vũ khí mới nhất của bạn, sau đó chỉ hy vọng nó và kỹ năng của bạn đủ để sống sót.