Cách chơi game Join Pusher 3D

  • Vuốt để di chuyển

Trò chơi Join Pusher 3D

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Join Pusher 3D

Tham gia Pusher 3D - Kiểm soát những kẻ đang chạy và nhân số của chúng. Bạn phải hành động theo nguyên tắc tiết kiệm lực đẩy của bạn. Hãy né tránh những kẻ màu đỏ và những con số lớn, mỗi cấp độ trò chơi có vị trí ngẫu nhiên của những kẻ màu đỏ, họ muốn ngăn chặn bạn. Mua quần áo mát mẻ mới cho những người nhỏ của bạn.