Cách chơi game Magic Pom

  • Phù hợp / Kết nối

Trò chơi Magic Pom

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Magic Pom

Magic Pom là một trò chơi giải đố đơn giản dễ thương! Kết nối 3 hoặc nhiều Poms tương tự để kiếm điểm trong thời hạn và đạt được các mục tiêu trong mỗi cấp độ. Nhận điểm để thu thập các gói Pom và mua các khả năng mới. Ghép càng nhiều pom trước khi hết giờ. Chơi nhiều trò chơi phù hợp hơn chỉ có trên NetGameVN.com