Cách chơi game Mũi tên nhỏ !!

  • Bật / Tắt làn đường di chuyển

Trò chơi Mũi tên nhỏ !!

214 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Mini Arrows!!

Thể loại game: Giải đố

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Mũi tên nhỏ !!

Mini Arrows là một trò chơi video platformer giải đố đơn giản và thú vị, nơi bạn phải dẫn đường cho blob đến cổng thông tin bằng cách chuyển các mũi tên trên sàn. Bật và tắt các mũi tên định hướng để bạn có thể dẫn đốm màu đến vị trí mong muốn. Bạn sẽ có thể vượt qua cấp độ 27 và kết thúc trò chơi?