Cách chơi game Nhận dây

  • Qua trái
    Qua phải
    Kết nối/phóng

Trò chơi Nhận dây

35 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Wire Get

Thể loại game: Kỹ năng

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Nhận dây

Wire Get là một trò chơi hành động, nơi bạn có thể thu thập 10 xu trong 3 phút bằng cách sử dụng hết dây! Nhấp vào hướng bắn dây để nối & amp; một lần nữa để phát hành dây. Đính kèm dây trên nền tảng để móc khi bạn cố gắng thu thập 10 xu trong thời gian giới hạn nhất định. Hãy tận hưởng trò chơi này tại NetGameVN.com!