Cách chơi game Phạm vi tiếp cận bên ngoài, một khởi đầu mới

  • Tương tác

Trò chơi Phạm vi tiếp cận bên ngoài, một khởi đầu mới

314 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Outer Reach, A New Beginning

Thể loại game: Kỹ năng

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Phạm vi tiếp cận bên ngoài, một khởi đầu mới

Cô gái này nhận được một hộp phát minh cũ của cha cô được giao cho cô, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Vì vậy, bạn cần chọn khóa học giao tiếp và một số câu trả lời. Xem qua cuộc đối thoại và đưa ra các lựa chọn để tiến triển câu chuyện để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra. Thưởng thức trò chơi tương tác này trên NetGameVN.com.