Cách chơi game Phụ thuộc

  • Xoay
    Bắn
    Đẩy đạn

Trò chơi Phụ thuộc

841 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Rely

Thể loại game: Phòng thủ

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Phụ thuộc

Trò chơi này nói về tình bạn giữa ngọn lửa và bông hoa, và họ cần phải hỗ trợ cho nhau, không có tiếp xúc cơ thể. Có rất nhiều kẻ thù, muốn tách chúng ra. Giúp đỡ các anh hùng của chúng ta, đứng về phía nhau và cho tất cả kẻ thù thấy tầm quan trọng của việc làm việc cùng nhau bất chấp sự khác biệt của chúng ta!

Chúc may mắn!