Cách chơi game Protektor

  • Di chuyển
    Bắn

Trò chơi Protektor

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Protektor

Protektor là một trò chơi mà bạn phải bảo vệ một mục tiêu VIP và đưa anh ta sống sót đến cuối mỗi tầng. Bạn cũng có thể thu thập các ngôi sao (3 cho mỗi cấp độ) để nâng cao lòng tự trọng của mình. Bạn có số lượng đạn giới hạn và bạn phải thu thập chúng xung quanh cấp độ hoặc từ kẻ thù của bạn. Lưu ý: Nếu bạn bị bắn hoặc VIP bị bắn, bạn sẽ mất.