Cách chơi game Slime Jump

  • Start / Restart
    di chuyển

Trò chơi Slime Jump

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Slime Jump

Slime Jump - trò chơi thông thường 2D với nhiều nền tảng ngẫu nhiên, mỗi nền tảng có thể sinh ra có hoặc không có bẫy. Sử dụng bàn phím để di chuyển chất nhờn màu xanh và cố gắng thu thập tiền thưởng trò chơi. Chơi trò chơi vô tận này, hiển thị điểm số tốt nhất của bạn và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.