Cách chơi game Tetris Fun

  • Di chuyển Trái/Phải
    Rotate block
    Drop block

Trò chơi Tetris Fun

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Tetris Fun

Are you excited to play tetris once again? Bring back the joy of the old time when playing tetris is super fun! Tetris Fun is a casual classic Game vui, game giải trí game of tetris blocks! Drop down blocks and complete horizontal lines to remove them. Do not let them fill up and stack up high! Remove the shapes by completing the lines with the falling tetris shapes! Enjoy this 80 level of nostalgic tetris fun game here at NetGameVN.com!