Cách chơi game The Caio Bird

  • Tương tác

Trò chơi The Caio Bird

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game The Caio Bird

The Caio Bird - Tiếp tục chạm vào màn hình để tích lũy số khối mà con vật sở hữu và tránh chướng ngại vật. Trò chơi clicker vui nhộn, tạo khối để vượt qua nhiều chướng ngại vật nguy hiểm và thu thập các viên pha lê. Bạn có thể mua một con vật mới trong cửa hàng trò chơi. Chúc vui vẻ!