Cách chơi game Thoát ngục tối 2D

  • Di chuyển
    Mở inventory

Trò chơi Thoát ngục tối 2D

330 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Dungeon Escape 2D

Thể loại game: Tìm lối thoát

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Thoát ngục tối 2D

Mục đích của trò chơi là thu thập thông tin về cấp độ để cải thiện trải nghiệm người dùng. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để cải thiện hành vi của kẻ thù, cách bố trí cấp độ và cơ chế chơi trò chơi. Dữ liệu được thu thập thông qua lần chơi thử này bao gồm thông tin về cách bạn tương tác với trò chơi và trải nghiệm của bạn với trò chơi đó.