Cách chơi game Thứ Hai bình thường

  • Di chuyển

Trò chơi Thứ Hai bình thường

387 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Regular Monday

Thể loại game: Khủng long

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Thứ Hai bình thường

Cố gắng tạo một ngày Thứ Hai bình thường cho tất cả những người sẽ gặp bạn trên đường phố. Trò chơi này dành cho một con vật cưng khác thường có một công việc bình thường trong thế giới loài người của trò chơi webGL đoàn kết trên NetGameVN. Nhưng anh ấy quá lớn so với thế giới này, và không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Giúp anh ta đi làm mà không làm phiền mọi người trên đường đi của anh ta.