Cách chơi game Vượt ngục

  • Di chuyển
    Nhảy
    Tấn công
    Khóa
  • Tạm dừng
    Khóa con trỏ chuột

Trò chơi Vượt ngục

527 lượt chơi

Tên Tiếng Anh: Escape from Prison

Thể loại game: Đánh nhau

 Nếu game lỗi, xin vui lòng báo cáo ở đây!

Bạn có thích trò chơi này không?

Chi tiết game Vượt ngục

Trong trò chơi này, bạn sẽ cố gắng thoát khỏi nhà tù. Đấm và đá cảnh sát, chúng sẽ ở trên đường của bạn và cố gắng nhận càng ít cú đánh càng tốt. Tiết kiệm năng lượng của bạn đến cuối cấp độ và bạn có thể đi tiếp đến cấp độ tiếp theo. Vượt qua cấp độ sẽ xuất hiện một số vũ khí sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.